OPŁATA STARTOWA, RABATY  i DOPŁATY


OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłata startowa płatna na konto : Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4, nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554 tytuł wpłaty:„ZAWOJA opłata startowa bieg/Nordic Walking ….km ” oraz imię i nazwisko startującego.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu.

 

Bieg na dystansie długim (+20 km):

70 zł do 30 kwietnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

75 zł od 1 maja do 9 lipca 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

80 zł od 10 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

90 zł od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 110 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie średnim (+10 km):

60 zł do 30 kwietnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

65 zł od 1 maja do 9 lipca 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

70 zł od 10 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

80 zł od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

 

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie krótkim ( około 5 km):

55 zł do 30 kwietnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

60 zł od 1 maja do 9 lipca 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

65 zł od 10 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)

75 zł od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2018 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 90 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :

do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie

do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10zł

mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

 

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:

posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI rabat – 20%

małżonkowie rabat – 10 %

zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%

zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10 zł

zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

 

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2018. Cena koszulki i jej projekt zostaną upublicznione w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.