Certyfikaty PM


CERTYFIKAT PERŁY MAŁOPOLSKI

Uczestnicy zawodów „Perły Małopolski” mogą uzyskać Certyfikat Perły Małopolski według następujących zasad:

1.Przyznawane są trzy rodzaje certyfikatów w zależności od dystansów:

CERTYFIKAT ZŁOTY – za dystans +20 km

CERTYFIKAT SREBRNY – za dystans +10 km

CERTYFIKAT BRĄZOWY– za dystans ok.5 km

2.Poszczególne certyfikaty otrzymują zawodnicy, którzy maksymalnie w ciągu dwóch kolejnych, następujących po sobie, sezonów ukończyli i zostali sklasyfikowani w zawodach z cyklu „Perły Małopolski” we wszystkich sześciu małopolskich parkach narodowych. Kolejność startowania w poszczególnych zawodach z cyklu Perły Małopolski nie ma znaczenia. Można wypełnić powyższy warunek w ciągu jednego sezonu.

Sezon 2017 jest sezonem przejściowym ponieważ w tym sezonie cykl „Perły Małopolski” został rozszerzony o zawody w szóstym małopolskim park narodowy. W myśl zasady, że prawo nie działa wstecz zawodnicy, którzy rozpoczęli zdobywanie Certyfikatu w sezonie 2016 mogą – w celu uzyskania Certyfikatu – wystartować w pięciu różnych lokalizacjach uzupełniając brakujące lokalizacje w sezonie 2017. Jest dopuszczalne zastąpienie brakującej lokalizacji nową lokalizacją w Magurskim Parku Narodowym ( Wapienne 11/06/2017). Ważne jest aby było to pięć różnych lokalizacji w których zostały ukończone zawody w sezonach 2016/2017.

3. Przyznanie dla danego zawodnika Certyfikatu nie jest uwarunkowane zajętym przez niego miejscem w poszczególnych zawodach, lecz jest warunkowane ukończeniem zawodów na poszczególnych dystansach. Przykładowo : jeżeli zawodnik ukończył cztery zawody na dystansie długim +20 km, a jedne zawody na dystansie średnim +10 km, to nie otrzymuje certyfikatu do momentu ukończenia piątych zawodów na dystansie +20 km.

4.Certyfikat może otrzymać zarówno zawodnik, który startował w zawodach biegowych, jak i zawodnik, który startował w marszu Nordic Walking. Dopuszczalne jest zamienne startowanie, bądź to w zawodach biegowych, bądź to w marszu Nordic Walking, na tym samym dystansie. Ważny jest rodzaj dystansu a nie sposób jego pokonania.

5.Dopuszczalne jest uzyskanie poszczególnych – dwóch lub trzech – certyfikatów przez jednego zawodnika, który spełni warunki konieczne do uzyskania poszczególnych rodzajów certyfikatów. Zawodnik, który po uzyskaniu danego rodzaju certyfikatu po raz kolejny spełni warunki konieczne do uzyskania tego samego rodzaju certyfikatu, nie otrzymuje kolejnego certyfikatu danego rodzaju. Tak więc, nie jest możliwe otrzymanie kilku certyfikatów złotych, bądź kilku certyfikatów srebrnych, bądź kilku certyfikatów brązowych. Jest natomiast możliwe otrzymanie certyfikatu złotego, certyfikatu srebrnego i certyfikatu brązowego przez tego samego zawodnika , który spełnił warunki konieczne do otrzymania poszczególnych rodzajów certyfikatów. Zawodnik , który uzyska – nie ważne w jakiej kolejności – wszystkie Certyfikaty ( Złoty, Srebrny i Brązowy) może wnioskować o Certyfikat Platynowy.

6. Certyfikat wydaje się na wniosek złożony przez zainteresowanego zawodnika drogą mailową na adres : kontakt@perlymalopolski.pl . Wniosek winien zawierać rodzaj certyfikatu, imię i nazwisko zawodnika oraz wykaz jego startów uprawniających do uzyskania certyfikatu. Należy też wskazać sposób dostarczenia lub wręczenia certyfikatu – zgodnie z pkt. 7.

7. Certyfikat może być : wysłany na adres podany przez zawodnika lub wręczony na zawodach z cyklu Perły Małopolski podczas dekoracji zawodników

8.Certyfikat może być wręczony : na kolejnych zawodach po spełnieniu warunków koniecznych do uzyskania certyfikatu albo bezpośrednio po zawodach koniecznych do uzyskania certyfikatu.

9. W wypadku chęci otrzymania przez zawodnika certyfikatu bezpośrednio po zawodach koniecznych do uzyskania certyfikatu ( pkt. 8.II) zawodnik winien złożyć stosowny wniosek – zgodny z pkt. 6 – z zaznaczeniem, że zawodnik deklaruje udział w najbliższych zawodach, które to zawody uzupełnią listę startów koniecznych do uzyskania certyfikatu.

Wniosek taki należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed zawodami.

10. Posiadacz certyfikatu jest uprawniony do 20% zniżki w opłacie startowej na kolejnych zawodach z cyklu „Perły Małopolski” i Krakowskim Biegu Świetlików i innych zawodach sportowych organizowanych przez Biuro Promocji Regionów – wystawcę certyfikatu. Zniżkę liczy się od obowiązującej w momencie zapłaty stawki opłaty startowej. Podczas zgłoszenia należy podać w uwagach numer certyfikatu.

11. Niniejsze zasady przyznawania certyfikatów będą zamieszczone na stronie internetowej www.perlymalopolski.pl i podlegają aktualizacji.