„PERŁY MAŁOPOLSKI” 2018

KARNETY

EDYCJA VI

 1. CELE:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej

 • promocja Małopolski oraz małopolskich parków narodowych

 

 1. ORGANIZATOR:

Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

 

 1. TERMINARZ

 • Ojcowski Park Narodowy (Skała) – 08 KWIETNIA 2018

 • Pieniński Park Narodowy (Szczawnica) – 13 MAJA 2018

 • Magurski Park Narodowy (Wapienne) – 10 CZERWCA 2018

 • Babiogórski Park Narodowy – 26 SIERPNIA 2018

 • Tatrzański Park Narodowy (Kościelisko) – 16 WRZEŚNIA 2018

 • Gorczański Park Narodowy (Rabka-Zdrój) – 21 PAŹDZIERNIKA 2018

 1. ZAWODY I TRASA : szczegóły znajdują się w regulaminach poszczególnych zawodów

 

 1. UCZESTNICTWO:

a/ Uczestnikami biegów na dystansach długim, średnim i krótkim oraz marszu Nordic Walking na dystansach średnim i krótkim mogą być osoby, które do dnia zawodów ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

b/ Uczestnikami biegów na dystansach dystansach długim, średnim i krótkim oraz marszu Nordic Walking na dystansach średnim i krótkim mogą być osoby, które do dnia zawodów nie ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów ich prawny opiekun podpisze oświadczenie o tym, że młodociany zawodnik będzie znajdował się podczas zawodów pod jego opieką. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

 1. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia wyłącznie przez internet od dnia 22 listopada 2017r. od godz. 20.00 przez jedną z niżej wymienionych stron:

http://www.perlymalopolski.pl/

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3520

Łączny limit karnetów to 111 sztuk. Po osiągnięciu limitu zapisy – bez względu na datę – zostają zakończone. Limit może zostać przez Organizatora zmniejszony. Organizator usunie z listy startowej tych zawodników którzy dokonali rejestracji poprzez internet a nie dokonali opłaty startowej w ciągu 7 dni od dnia rejestracji a najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017. Karnety nieopłacone powrócą do ponownej dystrybucji w dniu 4 grudnia 2017 godz. 20.00

 

 1. OPŁATA STARTOWA i DOPŁATY

a) OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa płatna na konto : Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4,nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554 tytuł wpłaty:„KARNET opłata startowa bieg/Nordic Walking ….km ” oraz imię i nazwisko startującego.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od dystansu.

CENNIK KARNETÓW 2018:

DYSTANS +20km BIEG 380zł

DYSTANS +10km BIEG/NORDIC WALKING 325zł

DYSTANS ok. 5 km BIEG/NORDIC WALKING 300zł

 

POSIADACZE CERTYFIKATU PERŁY MAŁOPOLSKI (* przy opłacie prosimy podać numer CPM)

DYSTANS +20km BIEG 305zł

DYSTANS +10km BIEG/NORDIC WALKING 260zł

DYSTANS ok. 5km BIEG/NORDIC WALKING 240zł

 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :

 • do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie

 • do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10zł

 • 7 i mniej dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 20zł

 • w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

b) DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą zawierały okazjonalnej koszulki. Szczegóły dotyczące dystrybucji koszulek będą upublicznione do końca 2017r.

 1. KLASYFIKACJE:

We wszystkich rodzajach biegów i marszów Nordic Walking będą prowadzone następujące klasyfikacje :

 • klasyfikacja OPEN kobiet,

 • klasyfikacja OPEN mężczyzn,

Dystans długi (+20km)(bieg) oraz dystans średni (+10km)(bieg i NW):

klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M):

 • K-J , M-J – roczniki 1999 i młodsze,

 • K-20, M-20 – roczniki 1998-1989

 • K-30, M-30 – roczniki 1988-1979

 • K-40, M-40 – roczniki 1978-1969

 • K-50, M-50 – roczniki 1968-1959

 • K-60, M-60 – roczniki 1958 i starsze

 

Dystans krótki (ok.5km)(bieg):

klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M):

 • K-J , M-J – roczniki 2003 i młodsze,

 • K-16, M-16 – roczniki 2002-1999

 • K-20, M-20 – roczniki 1998-1989

 • K-30, M-30 – roczniki 1988-1979

 • K-40, M-40 – roczniki 1978-1969

 • K-50, M-50 – roczniki 1968-1959

 • K-60, M-60 – roczniki 1958 i starsze

 

Dystans krótki(ok.5km)(Nordic Walking):

klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet (K) i mężczyzn (M):

 • K-J , M-J – roczniki 1999 i młodsze,

 • K-20, M-20 – roczniki 1998-1989

 • K-30, M-30 – roczniki 1988-1979

 • K-40, M-40 – roczniki 1978-1969

 • K-50, M-50 – roczniki 1968-1959

 • K-60, M-60 – roczniki 1958 i starsze

9. KLASYFIKACJA GENERALNA DLA CAŁEGO CYKLU ZAWODÓW

W biegach i Nordic Walking na wszystkich dystansach będzie prowadzona klasyfikacja generalna (bez podziału na kategorie wiekowe) kobiet i mężczyzn dla całego cyklu biegów według poniższych zasad :

a) za zajęcie czołowych miejsc będą przyznawane punkty wg poniższej reguły:

1 m. 1000pkt, 2 m. 750pkt, 3 m. 600pkt, 4 m. 500pkt, 5 m. 450pkt, 6 m. 425pkt, 7 m. 400pkt, 8 m. 380pkt, 9 m. 365pkt, 10 m. 350pkt, 11 m. 340pkt, 12 m. 330pkt , 13 m. 320pkt, ……..19 m. 260pkt, 20 m. 250pkt , 21 m 245 pkt , 22 m 240 pkt……. , 49m. 105pkt, 50m 100kt, 51 m 98kt, 52 m 96pkt,…… 98m 4pkt, 99m 2pkt, 100m 1pkt

b) zawodnicy sumują punkty uzyskane podczas zawodów Perły Małopolski rozgrywanych w 2018 roku

c) o kolejności zawodników w klasyfikacji generalnej decyduje ilość uzyskanych punktów

d) ilość zawodów z cyklu Perły Małopolski w jakich zawodnik brał udział nie ma znaczenia na jego pozycje w klasyfikacji generalnej

e) w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w klasyfikacji generalnej na miejscach od 1 do 3 decyduje:

 • a/ wynik bezpośrednich pojedynków w pojedynczych zawodach w których zainteresowani zawodnicy razem startowali

 • b/ gdy wynik z punktu „a” jest remisowy to brana jest pod uwagę suma czasów uzyskanych przez zawodników w tych biegach, w których zainteresowani zawodnicy brali wspólnie udział – im łączny czas mniejszy tym zawodnik będzie sklasyfikowany wyżej.

f) w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w klasyfikacji generalnej na miejscach od 4 zawodnicy zostają sklasyfikowani ex aequo

g) do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie 6 (sześć) zawodów rozgrywanych w ramach Pereł Małopolski 2018

h) warunkiem koniecznym do sklasyfikowania zawodnika w końcowej Klasyfikacji Generalnej jest udział w co najmniej 4 (czterech) zawodach z cyklu Perły Małopolski 2018. Zawodnicy biorący udział w mniej niż czterech zawodach cyklu będą pominięci w końcowej Klasyfikacji Generalnej.

10. NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Z CYKLU PERŁY MAŁOPOLSKI 2018

Dystans długi (+20km)(bieg) :

a) Kategorie OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   250zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   150zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 100zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   pamiątkowy dyplom

 • II MIEJSCE:   pamiątkowy dyplom

 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Dystans średni (+10km)(bieg) :

a) Kategorie OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   150zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   100zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 50zł ( bonami sponsorskimi)b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych.

 

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   pamiątkowy dyplom

 • II MIEJSCE:   pamiątkowy dyplom

 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych. Wyróżnienie przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

 

Dystans średni (+10km)(Nordic Walking) :

a) Kategorie OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   100zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   50zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 50zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   pamiątkowy dyplom

 • II MIEJSCE:   pamiątkowy dyplom

 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych. Wyróżnienie przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Dystans krótki (ok.5km)(bieg i Nordic Walking) :

a) Kategorie OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   100zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   50zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 50zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   pamiątkowy dyplom

 • II MIEJSCE:   pamiątkowy dyplom

 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Pozostałe zawodniczki i pozostali zawodnicy :

Pierwszych 800 zawodników którzy ukończą swoje zawody otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale. Pozostali zawodnicy, którzy nie otrzymali medali na mecie otrzymają je w ciągu 30 dni w formie przesyłki pocztowej.

 

 

 1. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PERŁY MAŁOPOLSKI 2018r.

Dystans długi (+20km) bieg:

a) Kategorie GENERALNA OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   500zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   300zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 200zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach w Rabce-Zdrój, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu.

b) Kategorie wiekowe GENERALNE kobiet i mężczyzn

 •  I MIEJSCE :   dyplom

 • II MIEJSCE:   dyplom

 • III MIEJSCE: dyplom

O kolejności w klasyfikacjach wiekowych generalnych decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach. Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych GENERALNYCH dla całego cyklu. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Dystans średni (+10km) bieg:

a) Kategorie GENERALNA OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   300zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   200zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 100zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach w Rabce-Zdrój, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu.

b) Kategorie GENERALNE wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   dyplom

 • II MIEJSCE:   dyplom

 • III MIEJSCE: dyplom

O kolejności w klasyfikacjach wiekowych generalnych decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach. Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych dla całego cyklu. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

 

Dystans średni (+10km) Nordic Walking:

a) Kategorie GENERALNA OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   200zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   150zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE: 100zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach w Rabce-Zdrój, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu.

b) Kategorie GENERALNE wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   dyplom

 • II MIEJSCE:   dyplom

 • III MIEJSCE: dyplom

O kolejności w klasyfikacjach wiekowych generalnych decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach. Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych dla całego cyklu. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

Dystans krótki (ok. 5km) (bieg i Nordic Walking) :

a) Kategorie GENERALNA OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :     200zł ( bonami sponsorskimi)

 • II MIEJSCE:   150zł ( bonami sponsorskimi)

 • III MIEJSCE:   100zł ( bonami sponsorskimi)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają bezpośrednio po zawodach w Rabce-Zdrój, podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE :   dyplom

 • II MIEJSCE:   dyplom

 • III MIEJSCE: dyplom

O kolejności w klasyfikacjach wiekowych generalnych decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych zawodach. Niestety z uwagi na mnogość zawodów i klasyfikacji Organizator nie przewiduje wręczania dyplomów bezpośrednio po zawodach – dyplomy zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres mailowy zawodników. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji GENERALNEJ OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych całego cyklu. Wyróżnienia przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

 

 1. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

a) Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.

b) Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

c) Medale z Pereł Małopolski w sezonach 2016-2018 będą tworzyły ciekawą formę przestrzenną i będą rodzajem puzzla 3D o nietypowym kształcie, które po połączeniu z pozostałymi medalami z poszczególnych lokalizacji cyklu dadzą ciekawą formę przestrzenną.

d) Organizator zapewnia napoje (woda źródlana) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

e) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku wystąpienia na terenie na którym rozgrywane są zawody klęsk żywiołowych Organizator zastrzega sobie prawo – po konsultacji z lokalnymi władzami samorządowymi – do przełożenia terminu rozgrywania na inny, późniejszy termin.

f) Podczas zawodów będzie możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi startujących biegaczy. Wszelkie szczegóły – a zwłaszcza limity miejsc w perłowym przedszkolu, opłaty i inne – znajdować się będą w regulaminie zawodów dla dzieci Perełki Małopolski.

g) Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego tak aby możliwa była jego identyfikacja.

h) Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób wpłacających wpisowe w dniu zawodów.

i) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

j) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

k) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

l) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

ł) Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.

m) W skład cyklu Perły Małopolski wchodzi sześć imprez sportowych rozgrywanych w okolicach małopolskich parków narodowych:

Ojcowski Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Babiogórski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Zawody są rozgrywane na dystansach: długim (+20km)(bieg),średnim (+10km)(bieg i Nordic Walking) oraz krótkim (ok. 5km)(bieg i Nordic Walking). Podane długości dystansów jedynie orientacyjne.

n)Organizator nie wysyła nagród które wywalczyli zawodnicy. Brak zawodnika na ceremonii dekoracji rozumiany jest jako rezygnacja z nagród i upoważnienie Organizatora do dowolnego rozdysponowania przedmiotowych nagród. – winien okazać w Biurze Zawodów aktualne szczepienia psa

o) start zawodników wraz z psem jest możliwy jedynie po uzyskaniu indywidualnej zgody Organizatora. Koszt startu psa to 5zł. Pies otrzymuje specjalny numer startowy. Zawodnik startujący z psem :

jest odpowiedzialny – pod groźbą dyskwalifikacji – za to aby pies nie utrudniał innym zawodnikom udziału w zawodach

p) Zawodnicy startujący w biegu MOGĄ używać podczas biegu kijki ale zobowiązani są to robić w sposób nieutrudniający biegu innym zawodnikom.

r) Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zasadami Nordic Walking. Na trasie zawodów znajdować się będą sędziowie mogący ukarać zawodników żółtą kartką. Każda żółta kartka to 1 karna minuta doliczona do czasu uzyskanego przez zawodnika. Trzy żółte kartki oznaczają dyskwalifikacje zawodnika.

s) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

13. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy :

a) każdy uczestnik imprezy winien stosować się do poleceń Policji oraz Służby Porządkowej a w szczególności :

 • zawodnicy podczas biegu i marszu Nordic Walking poruszają się po wyznaczonej trasie imprezy zgodnie z jej oznakowaniem

 • na odcinkach dróg gdzie odbywa się ruch pojazdów zawodnicy winni poruszać się po lewej stronie drogi chyba, że polecenia uprawnionych Służb nakazują inaczej

 • w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszom Policji i służby porządkowej

 • uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy

 • o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

 • uczestnicy imprezy przybywający na zawody pojazdami samochodowymi winni je zaparkować w miejscach wskazanych przez organizatora      b) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności :

b) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności :

 • uczestnicy imprezy nie mogą używać poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora otwartego ognia

 • uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących bądź mogących stanowić zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych

 • uczestnicy imprezy winni przestrzegać zakazu palenia tytoniu

 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej

 • o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

c) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy sanitarne i ochrony środowiska a w szczególności:

 • na odcinkach trasy zawodów przebiegającej ścieżkami i drogami leśnymi uczestnicy imprezy winni poruszać się ściśle po trasie imprezy wyznaczonej przez organizatora

 • podczas zawodów niedopuszczalne jest płoszenie zwierzyny leśnej

 • uczestnicy zawodów winni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących się w rejonie startu/mety imprezy

 • wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się trasie zawodów

 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli służby porządkowej, Straży Pożarnej i Policji

 • o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

d) Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów

e) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy porządkowe oraz zasady współżycia społecznego a w szczególności :

 • powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych

 • powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne

 • podporządkować się poleceniom służb porządkowych, Policji i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych

  14. Aktualizacja niniejszego regulaminu: 01/03/2018r.