OPŁATA STARTOWA, RABATY  i DOPŁATY


OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłata startowa płatna na konto :

Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4,

nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554

tytuł wpłaty: „KOŚCIELISKO opłata startowa bieg/Nordic Walking ….km ” oraz imię i nazwisko startującego.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu.

 

Bieg na dystansie długim (21 km):

65 zł do 15 maja 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

70 zł od 16 maja do 31 lipca 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

75 zł od 1 sierpnia do 4 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

85 zł od 5 września do 11 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 100zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie średnim (10,5km):

55 zł do 15 maja 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

60 zł od 16 maja do 31 lipca 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

65 zł od 1 sierpnia do 4 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

75 zł od 5 września do 11 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 90 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

 

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie krótkim (6,3 km):

50 zł do 15 maja 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

55 zł od 16 maja do 31 lipca 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

60 zł od 1 sierpnia do 4 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

65 zł od 5 września do 11 września 2017 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 80 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

 

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :

do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie

do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10zł

mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

 

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:

posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI rabat – 20%

posiadacze KARTY BIEGACZA FESTIWALU BIEGOWEGO rabat – 5%

małżonkowie rabat – 10%

zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%

zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł

zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

 

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2017. Cena koszulki i jej projekt zostaną upublicznione w pierwszym kwartale 2017 roku.

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

CENNIK KARNETÓW 2017:

POSIADACZE CERTYFIKATU PERŁY MAŁOPOLSKI

DYSTANS +20km BIEG 280zł
DYSTANS +10km BIEG/NORDIC WALKING 240zł
DYSTANS ok. 5km BIEG/NORDIC WALKING 215zł

POZOSTALI ZAWODNICY

DYSTANS +20km BIEG 350zł
DYSTANS +10km BIEG/NORDIC WALKING 300zł
DYSTANS ok. 5 km BIEG/NORDIC/WALKING 270zł

Opłata startowa płatna na konto :

Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4

nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554

tytuł wpłaty : „KARNET opłata startowa bieg/Nordic Walking …km” oraz imię i nazwisko startującego zawodnika.

 

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.