Baner

Wapienne Beskid Niski - 22 maja 2021

 

ULTRA PERŁA - OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

Bieg na dystansie ULTRA 50 km:


129 zł do 15 marca (*możliwy rabat-informacja poniżej)
155 zł od 16 marca do 15 kwietnia (*możliwy rabatinformacja poniżej)
179 zł od 16 kwietnia do 15 maja (*możliwy rabat-informacja poniżej)

Po tym terminie opłata wynosi 189 zł. Zapisy i opłaty będzie można dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu poprzedzającym imprezę. Jeśli limit osób nie zostanie osiągnięty. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19. Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.

RABATY


Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej.

Wysokość rabatów:

• posiadacze Certyfikatu Pereł Małopolski rabat – 20% • małżonkowie rabat – 10% • osoby w wieku powyżej 60 lat rabat – 10% Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%.

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2021. Wzór, rodzaj oraz koszt koszulki będą upublicznione do marca 2021. Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.