ice casino

Szczawnica Opłaty - Perły Małopolski
ice casino logowanie

Szczawnica Pieniny
29 września 2024

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Start należy opłacić w okresie do 5 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 17 września, opłatę należy dokonać nie później niż do 22 września. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora. Zgłoszenia nieopłacone w tym terminie będą usuwane z systemu.

Opłata startowa płatna na konto:
STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI
BRZĄCZOWICE 243
32-410 DOBCZYCE
nr konta 41 1600 1462 1823 0786 7000 0001
tytuł wpłaty:„SZCZAWNICA opłata startowa bieg ….km ” oraz imię i nazwisko startującego

SZCZAWNICA


Bieg na dystansie długim (+20 km):
• 110 zł do 13 czerwca 2024 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 124 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 134 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 23 września 2024 opłata wynosi 149 zł.

Bieg na dystansie średnim (+10 km):

• 100 zł do 13 czerwca 2024 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 114 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 124 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 23 września 2024 opłata wynosi 139 zł.

Bieg na dystansie krótkim (+5 km):

• 90 zł do 13 czerwca 2024 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 104 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 114 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 23 września 2024 opłata wynosi 129 zł.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :

- do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie
- od 20 do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
- mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.
Wysokość rabatów:

• małżonkowie rabat – 10%
• zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
• zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł
• zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
• posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2023 – rabat 10%
• zniżka drużynowa (min 5 zawodników w drużynie) rabat – 10% [po zapisaniu się na zawody i opłaceniu lider winien zgłosić na maila: perlymalopolski@gmail.com swoją drużynę z danymi: nazwa drużyny, imię, nazwisko i dystans każdego zawodnika]

Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 22 września
Po tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu 149 zł, 139 zł, 129 zł

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%.

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2024.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.