ice casino

Rabka Zdrój Opłaty - Perły Małopolski
ice casino logowanie

Rabka-Zdrój Gorce - 11 grudnia 2022

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Start należy opłacić w okresie do 5 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 30 listopada, opłatę należy dokonać nie później niż do 5 grudnia. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora. Zgłoszenia nieopłacone w tym terminie będą usuwane z systemu.

Opłata startowa płatna na konto:
STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI
BRZĄCZOWICE 243
32-410 DOBCZYCE
nr konta 41 1600 1462 1823 0786 7000 0001
tytuł wpłaty:„RABKA-ZDRÓJ opłata startowa bieg ….km ” oraz imię i nazwisko startującego

RABKA-ZDRÓJ


Bieg na dystansie długim (+20 km):
• 95 zł do 15 sierpnia 2022 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 109 zł od 16 sierpnia 2022 do 3 listopada 2022 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 119 zł od 4 listopada do 2 grudnia 2022 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 3 grudnia 2022 opłata wynosi 135 zł.

Bieg na dystansie średnim (+10 km):

• 85 zł do 15 sierpnia 2022 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 99 zł od 16 sierpnia 2022 do 3 listopada 2022 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 109 zł od 4 listopada do 2 grudnia 2022 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 3 grudnia 2022 opłata wynosi 125 zł.

Bieg na dystansie krótkim (+5 km):

• 75 zł do 15 sierpnia 2022 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
• 89 zł od 16 sierpnia 2022 do 3 listopada 2022 2 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• 99 zł od 4 listopada do 2 grudnia 2022 (*możliwy rabat informacja poniżej)
• Od 3 grudnia 2022 opłata wynosi 115 zł.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości:
- do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie
- od 20 do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
- mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:
• małżonkowie rabat – 10%
• zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
• zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł
• zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
• posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2020 rabat - 10%

Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 5 grudnia Po tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu 119 zł, 109 zł, 99zł

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2022.
Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.