Baner

Skała Ojcowski Park Narodowy - 7 kwietnia 2019

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłaty należy dokonać do 3 dni od dnia rejestracji


Bieg na dystansie długim (+21 km):

70 zł do 21 stycznia 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
75 zł od 22 stycznia 2019 r. do 18 lutego 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
80 zł od 19 lutego do 18 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
90 zł od 19 marca do 29 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 110 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie średnim (+10 km):

60 zł do 21 stycznia 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
65 zł od 22 stycznia 2019 r. do 18 lutego 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
70 zł od 19 lutego do 18 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
80 zł od 19 marca do 29 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg i marsz Nordic Walking na dystansie krótkim ( ok. 5 km):

55 zł do 21 stycznia 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
60 zł od 22 stycznia 2019 r. do 18 lutego 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
65 zł od 19 lutego do 18 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
75 zł od 19 marca do 29 marca 2019 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 90 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :
do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie
do 10 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
mniej niż 10 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:

posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI rabat – 20%
małżonkowie rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10 zł
zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2019.
Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.