Baner

Skała Ojców - 5 kwietnia 2020

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłaty należy dokonać do 3 dni od dnia rejestracji


Bieg na dystansie długim (+20 km):

79 zł do 13 stycznia 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
89 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
99 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 119 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg na dystansie średnim (+10 km):

69 zł do 13 stycznia 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
79 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
89 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 109 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg na dystansie krótkim (+5 km):

59 zł do 13 stycznia 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
69 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
79 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 99 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :
do 14 dni przed zawodami – bezpłatnie
do 10 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
mniej niż 10 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

RABATY

Wysokość rabatów

małżonkowie rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10 zł
zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowe i nie obowiązują posiadaczy certyfikatów Pereł Małopolski - cennik poniżej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI cennik:

Bieg na dystansie długim (+20 km):

70 zł do 13 stycznia 2020 r.
80 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
90 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r.
Po tym terminie opłata wynosi 119 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg na dystansie średnim (+10 km):

60 zł do 13 stycznia 2020 r.
70 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
80 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r.
Po tym terminie opłata wynosi 109 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

Bieg na dystansie krótkim (+5 km):

50 zł do 13 stycznia 2020 r.
60 zł od 14 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
70 zł od 25 lutego do 27 marca 2020 r.
Po tym terminie opłata wynosi 99 zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2020.
Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.