Baner

Skała Ojców - 11 kwietnia 2021

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Start należy opłacić w okresie do 3 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 18 czerwca, opłatę należy dokonać nie później niż do 25 czerwca. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora. Zgłoszenia nieopłacone w tym terminie będą usuwane z systemu.
STOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKI
BRZĄCZOWICE 243
32-410 DOBCZYCE
1823 0786 7000 0001


SKAŁA


Bieg na dystansie długim (+20 km):
85 zł do 14 lutego 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
99 zł od 15 lutego 2021 do 15 marca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
109 zł od 16 marca 2021 do 25 czerwca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 119 zł.

Bieg/ NW na dystansie średnim (+10 km i NW):

75 zł do 14 lutego 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
89 zł od 15 lutego do 15 marca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
99 zł od 16 marca do 30 marca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 109 zł..

Bieg na dystansie krótkim (+5 km i NW):

65 zł do 14 lutego 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
79 zł od 15 lutego 2021 do 15 marca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
89 zł od 15 marca do 30 marca 2021 (*możliwy rabat informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 99 zł.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :
do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie
od 20 do 10 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
mniej niż 10 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.

RABATY


Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.
Wysokość rabatów

małżonkowie rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł
zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2020 rabat 10 %
Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 30 marca Po tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu 119 zł, 109 zł, 99zł i będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2021.
Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.