Baner

Wapienne Beskid Niski - 22-23 maja 2021

 

OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY


 

OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłaty należy dokonać do 3 dni od dnia rejestracji


Bieg na dystansie długim (+20 km):

85 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) do 14 lutego 2021 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
99 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) od 15 lutego 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
109 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) od 21 kwietnia do 15 maja 2021 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 119 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN). Zapisy i opłaty będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Jeśli limit osób nie zostanie osiągnięty.

Bieg na dystansie średnim (+10 km i NW):

75 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) do 14 lutego 2021 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
79 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) od 15 lutego 2021 do 20 kwietnia 2021 r. (*możliwy rabat-informacja poniżej)
99 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) od 21 kwietnia do 15 maja 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 109 zł + 6 zł (bilet wstępu do Magurskiego PN) Zapisy i opłaty będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Jeśli limit osób nie zostanie osiągnięty.

Bieg na dystansie krótkim (+5 km):

65 zł do 14 lutego 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
79 zł od 15 lutego 2021 do 20 kwietnia 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
89 zł od 21 kwietnia do 15 maja 2021 (*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 99 zł Zapisy i opłaty będzie można jej dokonać gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy. Jeśli limit osób nie zostanie osiągnięty.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości :
do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie
od 20 do 7 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł
mniej niż 7 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty

Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.

RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.

Wysokość rabatów:

małżonkowie rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10zł
zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%
posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2020 – rabat 10 %

DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2021.
Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.